Deze sectie bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud toe aan dit gedeelte met behulp van de zijbalk.

Afbeelding bijschrift verschijnt hier

Voeg uw deal, informatie of promotietekst toe

Search

Tsurt | Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2020

Lees deze algemene voorwaarden ("voorwaarden", "Algemene voorwaarden")
zorgvuldig voordat u de http://bompa.com Website (de "Service")
beheerd door Bompa, LLC. ("ons", "wij" of "onze").

Uw toegang tot en het gebruik van de service is geconditioneerd bij uw acceptatie van
en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en
anderen die de service willen openen of gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of de service te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. als jij
Niet eens met enig deel van de voorwaarden, dan heeft u geen toestemming om toegang te krijgen
de dienst.

Aankopen
---------

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is gesteld via de
Service ("Aankoop"), u kan worden gevraagd om bepaalde relevante informatie te verstrekken
tot uw aankoop, inclusief, zonder beperking, uw creditcardnummer, de
Vervaldatum van uw creditcard, uw factureringsadres en uw verzending
informatie.

U vertegenwoordigt en garandeert dat: (i) u hebt het wettelijke recht om krediet te gebruiken
kaart (s) of andere betaalmethode (s) in verband met elke aankoop; en dat
(ii) De informatie die u aan ons verstrekt, is waar, correct en volledig.

De service kan het gebruik van diensten van derden gebruiken voor het doel van het doel
het faciliteren van de betaling en de voltooiing van aankopen. Door uw
Informatie, u geeft ons het recht om de informatie aan deze derde te verstrekken
Partijen onderworpen aan ons privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk gewenst moment om redenen te weigeren of te annuleren
inclusief maar niet beperkt tot: product- of service -beschikbaarheid, fouten in de
Beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere
Redenen.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een
Ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden
-------------------------------------

We werken voortdurend product- en serviceaanbod op de service bij. Wij
kan vertragingen ervaren bij het bijwerken van informatie over de service en in onze
Adverteren op andere websites. De informatie die over de service is gevonden, kan
bevatten fouten of onnauwkeurigheden en is mogelijk niet compleet of actueel. Producten of
Diensten kunnen onjuist zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn op de
Service en we kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van een niet garanderen
informatie gevonden over de service.

We behouden daarom het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en te corrigeren
Fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Wedstrijden, sweepstakes en promoties
------------------------------------

Eventuele wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "promoties")
Beschikbaar beschikbaar gesteld door de Service kan worden beheerst door gescheiden regels
van deze algemene voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties,
Bekijk de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels
Voor een promotieconflict met deze algemene voorwaarden, de promotieregels
zal van toepassing zijn.

Rekeningen
--------

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u boven de leeftijd bent
van 18, en dat de informatie die u ons verstrekt nauwkeurig, volledig is en
Huidig ​​te allen tijde. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan
resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op de service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en
wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van de toegang tot uw
computer en/of account. U stemt ermee in om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor iedereen
activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, of
Uw wachtwoord is met onze service of een service van derden. U moet ons op de hoogte stellen
onmiddellijk bij het bewust worden van enige schending van beveiliging of ongeoorloofd gebruik
van uw account.

We behouden ons het recht voor om de service te weigeren, accounts te beëindigen, te verwijderen of te bewerken
Inhoud, of annuleer bestellingen naar eigen goeddunken.

Copyrightbeleid
----------------

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om
Reageer op elke claim dat inhoud op de service inbreuk maakt op de
Copyright of andere intellectuele eigendomsrechten ("inbreuk") van een persoon
of entiteit.

Als u een auteursrechteigenaar bent, of geautoriseerd namens één, en u gelooft
dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die het auteursrecht vormt
Inbreuk op, stuur uw claim via e -mail in bij support@bompa.com, met
De onderwerpregel: "Inbreuk op het auteursrecht" en neem in uw claim A op
gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk zoals hieronder gedetailleerd, onder
"DMCA -kennisgeving en procedure voor inbreuk op het auteursrecht"

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor schade (inclusief kosten en advocatenkosten)
voor verkeerde weergave of slechte trouwclaims over de inbreuk op inhoud
gevonden op en/of via de service op uw auteursrecht.

DMCA -kennisgeving en procedure voor inbreuk op het auteursrecht
-----------------------------------------------------------

U kunt een kennisgeving indienen op grond van de digitale millennium Copyright Act
(DMCA) Door onze auteursrechtagent de volgende informatie te geven
Schrijven (zie 17 U.S.C 512 (c) (3) voor meer detail):

* Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te handelen
namens de eigenaar van het belang van het auteursrecht;

* Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden,
inclusief de URL (d.w.z. webpagina -adres) van de locatie waar de
Er is auteursrechtelijk beschermd werk of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

* Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de service waar
Het materiaal dat u beweert inbreuk te maken, bevindt zich;

* uw adres, telefoonnummer en e -mailadres;

* Een verklaring van u dat u een goed vertrouwen hebt dat het betwiste gebruik
wordt niet geautoriseerd door de auteursrechteigenaar, de agent of de wet;

* Een verklaring van u, afgelegd op de straf van meineed, dat het bovenstaande
Informatie in uw kennisgeving is nauwkeurig en dat u het auteursrecht bent
eigenaar of bevoegd om namens de auteursrechteigenaar te handelen.

U kunt via e -mail contact opnemen met onze auteursrechtagent op support@bompa.com

Intellectueel eigendom
---------------------

De service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en zullen
Blijf het exclusieve eigendom van Bompa, LLC. en zijn licentiegevers. De service is
beschermd door auteursrechten, handelsmerk en andere wetten van beide Verenigde Staten
en het buitenland. Onze handelsmerken en handelskleding mogen niet worden gebruikt in
verbinding met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Bompa, LLC ..

Links naar andere websites
------------------------

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die zijn
Niet eigendom van of gecontroleerd door Bompa, LLC.

Bompa, LLC. heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
Inhoud, privacybeleid of praktijken van websites van derden of
Diensten. We rechtvaardigen niet het aanbod van een van deze entiteiten/individuen
of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Bompa, LLC. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk,
direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te worden veroorzaakt
door of in verband met het gebruik van of afhankelijkheid van dergelijke inhoud, goederen of
Diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of services van derden.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en privacybeleid te lezen
van eventuele websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging
-----------

We kunnen uw account en de toegang tot de service beëindigen of opschorten
onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, onder onze enige eigenaar van
welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een
schending van de voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de
Dienst.

Alle bepalingen van de voorwaarden die van aard moeten overleven.
zal beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, eigendom
Bepalingen, garantiedisclaimers, schadevergoeding en beperkingen van aansprakelijkheid.

Schadeloosstelling
---------------

U stemt ermee in om onschadelijk Bompa, LLC te verdedigen, vrijwaren en te houden. en de licentienemer
en licentiegevers, en hun werknemers, aannemers, agenten, officieren en
Bestuurders, van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen,
verplichtingen, kosten of schulden en kosten (inclusief maar niet beperkt tot
advocaatkosten), als gevolg van of voortkomen uit a) uw gebruik en toegang tot
de service, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt, of b) a
schending van deze voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid
-----------------------

In geen geval zal Bompa, LLC., Noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten,
leveranciers, of gelieerde ondernemingen, zijn aansprakelijk voor elke indirecte, incidentele, special,
consequente of bestraffende schade, inclusief zonder beperking, verlies van
winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i)
uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of de service te gebruiken; (ii) Elke
gedrag of inhoud van een derde partij op de dienst; (iii) elke inhoud
verkregen uit de dienst; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van
Uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad
(inclusief nalatigheid) of een andere juridische theorie, ongeacht of we wel of niet zijn geweest
geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie is uiteengezet
Hierin blijkt zijn essentiële doel te hebben gefaald.

Vrijwaring
----------

Uw gebruik van de service is op uw enige risico. De service wordt geleverd op een
"Zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. De service wordt geleverd zonder garanties
van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot,
impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet
inbreuk of prestaties.

Bompa, LLC. zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers rechtvaardigen niet
dat a) de service ononderbroken, beveiligd of beschikbaar zal werken bij elke
bepaalde tijd of locatie; b) Eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; C)
De service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten
Het gebruik van de service voldoet aan uw vereisten.

Uitsluitingen
----------

Sommige rechtsgebieden staan ​​niet toe de uitsluiting van bepaalde garanties of de
uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor consequente of incidentele schade,
De bovenstaande beperkingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Regerende wet
-------------

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van
Californië, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflict van wetsrecht.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal dat niet zijn
beschouwd als een afstand van die rechten. Als er een bepaling van deze voorwaarden wordt gehouden
om door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar te zijn, de resterende bepalingen hiervan
Voorwaarden blijven van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst
tussen ons met betrekking tot onze service, en vervangen en vervang eventuele eerdere
Overeenkomsten die we misschien tussen ons hebben gehad met betrekking tot de service.

Veranderingen
-------

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen
te allen tijde. Als een revisie materieel is, zullen we ten minste 30 dagen opzegtermijn verstrekken
Voorafgaand aan nieuwe voorwaarden die van kracht worden. Wat een materiële verandering is
naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze service te blijven openen of te gebruiken nadat eventuele revisies zijn geworden
Effectief, u stemt ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u er niet mee akkoord gaat
De nieuwe voorwaarden, u bent niet langer gemachtigd om de service te gebruiken.

Neem contact met ons op support@bompa.com
----------

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden.

 

Zoekopdracht